arrow-up.svg
spacer.svg

1. UAB „Kauno arena“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiomis Taisyklėmis asmenų, kurie internetinėje svetainėje užpildo staliukų rezervacijos, išvežamųjų užsakymų ir švenčių užsakymų formas, asmens duomenis tvarko su tikslu įgyvendinti asmenų užklausas ir kaupia iki tol, kol įvykdomas užsakymas asmens nurodyta data. Pildant užsakymo formą UAB „Kauno arena“ renka šiuos asmens duomenis: vardas (privaloma), pavardė (privaloma), pageidaujamas užsakymo laikas (privaloma), telefono numeris arba el. pašto adresas (vienas šių kontaktinių duomenų – privalomas), įmonės pavadinimas (neprivaloma) ir papildoma informacija apie užsakymą (neprivaloma). Po užsakymo įvykdymo asmens duomenys yra nekaupiami ir pašalinami.

2. Duomenų tvarkytojo darbuotojai atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų:

2.1. renkami tik apibrėžtais ir teisėtais, šių taisyklių 1 punkte nurodytais tikslais;

2.2. tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai; tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

2.3. saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

2.4. tvarkomi pagal šiame ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl kurių jie buvo surinkti.

2.5. Duomenų tvarkytojo ir jų atstovų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

Duomenys apie naudojamus slapukus

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_ga, _gid Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metus, 24 valandas Unikalus identifikatorius
_gat Google Analytics slapukas naudojamas, norint reguliuoti užklausos greitį Įėjimo į puslapį metu 1 min.
icwp-wpsf WordPress apsaugos mygtukas Pirmo įėjimo į puslapį metu Nuolat
qtrans_front_language Naudojamas išsaugoti vartotojo pasirinktą kalbą Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 metus

Informuojame, kad siekdami užtikrinti geriausią patirtį lankantis šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. Cookies), kurie yra privalomi palaikyti sklandų veikimą ir nerenka jokių papildomų duomenų apie naudojimąsi elektronine svetaine. Privatumo politika Supratau ×